آبگوشت

آبگوشت قشقائی

/abgooshtghashghayi

یک آبگوشت بی نظیر ...