مشاهده آموزش های رایگان


1-آموزش انواع غذا

این دسته شامل انواع غذاهای فرنگی و ایرانی ، پیش غذا و .. است که شما با مشاهده فیلم به طور کامل به نکات آموزشی آن آگاه می شوید وبه راحتی می توانید آن آموزش را تهیه کنید.

حساسیت ما بر روی آموزش کامل و با نکات و جزئیات کامل به صورت ساده و راحت برای همه علاقمندان آشپزی می باشد.


2-آموزش کیک و شیرینی

این دسته شامل انواع کیک ها ، شیرینی ها ، دسریجات و .. است که شما با مشاهده فیلم به طور کامل به نکات آموزشی آن آگاه می شوید وبه راحتی می توانید آن آموزش را تهیه کنید.

حساسیت ما بر روی آموزش کامل و با نکات و جزئیات کامل به صورت ساده و راحت برای همه علاقمندان آشپزی می باشد.


3-آموزش انواع دسر

این دسته شامل انواع دسر.پیش غذا و .. است که شما با مشاهده فیلم به طور کامل به نکات آموزشی آن آگاه می شوید وبه راحتی می توانید آن آموزش را تهیه کنید.

حساسیت ما بر روی آموزش کامل و با نکات و جزئیات کامل به صورت ساده و راحت برای همه علاقمندان آشپزی می باشد

دسر

دسر

دسر که در فرهنگ آشپزی کشورهای سراسر جهان(گاهی به آن پی غذا یا پس غذا نیز میگویند)که معمولا در پایان یک وعده غذایی مصرف میشود.واژه دسر از واژه فرانسوی کهن(desservir)به معنی جمع کردن روی میز گرفته شده است.